Pověřenec

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 (dále jen „pověřenec“).

Osoba určená pro jednání za pověřence je: pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  1. ID datové schránky        5b36car
  2. adresa sídla:                   Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo:               732 464 854, 732 657 386, 733 281 378
  4. e-mail:                           poverenec@gdprdoskol.cz

Close Menu