Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Zápis do mateřských škol pro rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy Na Zelince a Zahradní se uskuteční v období

od 2. května do 14. května 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis probíhat těmito možnými způsoby:                                                                                                                                                                      

do datové schránky školy

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

poštou

podáním ve škole ( do poštovní schránky, osobně po telefonické domluvě)

K žádosti je potřeba doložit:

kopii rodného listu

potvrzení, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování ( nebo že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání – děti, které do 31.8.2021 dovrší pěti let.      Zákonný zástupce doloží potvrzením praktického dětského lékaře.

Close Menu